Kurumsal Müşteriler

ICIF tipik İtalyan yiyecek ve şarap ürünlerini ve İtalyan Mutfağını teşvik ve tanıtmak amacıyla çeşitli devlet kurumları ile işbirliği yapmaktadır

ICIF’in hikayesinin en başından bugüne kadar, mutfak ve İtalyan Enoloji sektöründeki tüm devlet kurumlardan büyük bir destek görümüştür. Tüm bu kurumlar tipik İtalyan ürünlerini diğer yabancı kültürlere tanıtmak için büyük bir öngörü ile teşviklerde bulunmuşlardır.

Piemonte Bölgesi en başından bu yana ICIF’in varlığının bölge için ne kadar önemli olduğunun farkında olup, gerekli tüm desteği sağlamaktadır.

Dış Ticaret ve Uluslararası Ticaret Bakanlığıda gerekli teşvik ve fonlarla ICIF kurs organizasyonlarına katkıda bulunmuştur.

1998 yılından bu yana, Lombardiya Bölgesi de ICIF içinde kendi ürünlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması bir yer bulmuştur.

Hatta ICE – Yurtdışında Tanıtım Ajansı ve İtalyan işletmelerini uluslararasılaştırma, dünyanın çeşitli ICE büroları aracılığıyla mükemmel İtalyan şarap ve gıda ürünlerinin teşvik ve geliştirilmesi için bir stratejik ortak olarak başından beri ICIF ‘le birlikte olup her türlü proje ve broşür ve tanıtım malzemelerinin oluşturulması, workshop ve şarap tadımları, çeşitli uluslararası fuar ve etkinlikler, yemek dersleri ve benzeri çalışmaları organize etmektedir.